Om gjendebu

Gjendebu har 119 senger, fordelt på  2- og 4- sengsrom, større rom og sovesal. 

Husk å ha med gyldig medlemskort!

Gjendebu ligg flott til i den innerste enden av

Gjendevatnet

, midt i hjertet av Jotunheimen. Den er DNT si eldste turisthytte, bygd i 1871. Sidan har hytta vore utvida og ombygd mange gonger, og den har i dag 119 senger og relativt moderne fasiliteter.Her på 995 moh ligg vi i skjæringspunktet mellom høgfjell og skog, med det irrgrøne Gjendevatnet like ved husa, med ein rik flora som inneheld over 700 forskjellige arter, og med tindar og brear i overdådig utvalg i alle retningar. 

Samtidig er Gjendebu lett tilgjengeleg med rutebåt, og omgivelsane er barnevennlege og varierte. Som fritidsaktivitetar i tillegg til vandring anbefaler vi fjellfiske, plantestudier eller strandliv med bading og beachvolley!

På det meste har det vore over 10.000 overnattingsgjester i løpet av ein månads vintersesong og 3 månaders sommarsesong. Det er etablert ein teltplass ved hytta, og utanom sesong kan sjølvbetjeningshytta brukast av DNT-medlemer.
På det meste har det vore over 10.000 overnattingsgjester i løpet av ein månads vintersesong og 3 månaders sommarsesong. Det er etablert ein teltplass ved hytta, og utanom sesong kan sjølvbetjeningshytta brukast av DNT-medlemer.
Dei vikitgaste nabohyttene er Gjendesheim, Memurubu, Fondsbu, Olavsbu, Leirvassbu og Spiterstulen. Frå Gjendesheim går det båtrute med anløp like ved Gjendebu ot gongar dagleg i sommarsesongen.
Området rundt Gjendebu inneheld eit vell av fiskevatn, brear og tindar. Fiskekort gjev rett til stongfiske m.a. i Gjende, på Grisletjønnane, i Langvatnet og Storåi, og i dei mange småvatna på Memurutunga. Dagsturar til 2000-metarar er det mange av, men den enklaste er Svartdalspiggen. Knutsholstind og Semmeltind er også greie dagsturar som ikkje krev klatring, men likevel kan gje luftige opplevingar. For botanisk interesserte er turen frå hytta til Memurutunga via Bukkelegeret eineståande: her skal det være forekomst av 700 forskjellige planter.

Spørsmål og svar

Kan vi betale med kort?Ja. Gjendebu aksepterer alle vanlege debet- og kreditkort.

Er det mulig å bestille overnattingsplass?Ja. Det beste er hvis du bestiller online. Måltid og anna bestiller du ved innsjekking.

Kan eg ta med hunden?
Ja. Hunder er velkomne på Gjendebu. Vi har egne hunderom i et anneks. Hvis du bestiller online så er det rom 31-34 i «Haugestua».  Husk at det er streng båndtvang i heile nasjonalparken!

Ka tid kjem båten?
2 gongar dagleg, og alltid med ekstraturar når det er nødvendig. Du blir ikkje ståande att på kaia uten transport dersom du har møtt fram før rute-avgang. Men det kan ta eit par timar venting.

Bussen til Oslo?
Då må du ta båt eller gå til Gjendesheim eller Fondsbu. Sjå link til rutetabeller.

Kan du kjøre meg til Gjendesheim?... NEI.
(sommer og vinter).  Vårt vesle bidrag til miljøet og til naturopplevelsar av høg kvalitet, er at vi køyrer så lite med snøscooter og båt som muleg, i nasjonalparken.  Vi har heller ikkje tillatelse til å transportere gjester.

Når er det frukost?
7.30 – 10.00

Når kan vi få middag?
Vanlegvis 1.bordsetjing kl. 18.30, middagsserveringa varer til alle har fått mat.

Er hytta åpen heile året?
Nei, berre i påska og ca frå st.Hans til midt i september.
Har du sett værmeldinga?
Den er oppslått ved resepsjonen. Eller du kan sjekke med: DNT eller http://yr.no.

Kor mykje vatn må eg ha med i sekken?
Svært utbredt spørsmål frå utlendingar. Svar: Vanlegvis ingenting - evt. ei halvliterflaske i handa til å drikke av.

Kor lang tid brukar eg til ...
Vi veit ikkje - for det er litt avhengig av kor fort du går! Mange tar dei normerte gangtidene på kartet som ein fasit, men du skal berre bruke akkurat så lang tid at du kosar deg! (+pauser!)

Jeg møtte ham hos dere men har mistet lappen med telefonnummeret kan du se om du finner ham i gjesteboken det var natt til sist søndag….Ja, men vi tar ikkje i bruk medlemskartotek eller datasystem for å finne han/henne!

Kvar kjem elektrisiteten frå?
Vi prøver å få til eit miljøvennleg mikrokraftverk. I øyeblikket har vi 2 dieselaggregat á ca. 50 KW. Spillvarme frå aggregata blir utnytta som energi til varmtvatn.
Er det skikkeleg Hansa-øl?

Ja.

Kor mykje diesel brukar de?

4-8 liter pr time - 15.000 liter pr år. Vårt energiforbruk pr gjest er omlag 20% av det som er vanleg for et hotell, eller ca 14 kWh pr overnatting. Vi ser som eit realistisk mål å få det ned mot 10 kWh.

Kva gjer de med avfallet?

Alt brennbart blir brent saman med ved for produksjon av varmtvatn. Øvrig avfall blir kildesortert og returnert til kommunale mottak.

Kva heiter den blonde jenta med langt hår..?

Spør henne sjølv!

Bur de her heile året?

Nei.

Kva gjer de resten av året?

Betjeninga er stort sett studentar. Ove er mest ute i naturen og Lars Åge er halvstudert kontorist av og til.