Våre kjære medarbeidarar - Crew

Medarbeidarar

I løpet av et år er det ca 30 forskjellige ungdomar som arbeider og bur på Gjendebu i kortare eller lengre periodar. Dei aller fleste blir hos oss over fleire sesongar, noko som vi set stor pris på.

Om du er interessert i jobb på Gjendebu, så send en søknad til oss på e-post. Vi treng ingen attestar eller referanser i utgangspunktet, berre ein presentasjon av deg sjølv og kva du kan og vil.

MEN: Det er mange som søker, og berre eit fåtal som kjem i betraktning. Så du må være forberedt på at du kan motta eit avslag på søknaden.

Dersom du føler at du bør søkje, men egentleg ikkje vil ha jobben: 

  1. Skryt uhemma av kor du ser fram til endelause solfylte dager i fjell og på tind (dette er ingen feriekoloni for betjening) 
  2. Legg ut om kor idiotisk den forrige arbeidsgjevaren din var. 
  3. Få mora di til å ringe eller skrive søknaden for deg.

Olaf Feierfeil

Til minne om Olaf

Vår blide og gode kjøkkensjef døydde heime i Bochum 15. oktober 2018.