Jobbe på gjendebu

Medarbeidarar

I løpet av et år er det ca 30 forskjellige ungdomar som arbeider og bur på Gjendebu i kortare eller lengre periodar. Dei aller fleste blir hos oss over fleire sesongar, noko som vi set stor pris på.

Om du er interessert i jobb på Gjendebu, så send en søknad til oss på e-post. Vi treng ingen attestar eller referanser i utgangspunktet, berre ein presentasjon av deg sjølv og kva du kan og vil.

For sesongen 2022 har vi dessverre ingen ledige stillingar.

Olaf Feierfeil

Til minne om Olaf

Vår blide og gode kjøkkensjef døydde heime i Bochum 15. oktober 2018.