Jobbe på gjendebu

Medarbeidarar

I løpet av et år er det ca 30 forskjellige ungdomar som arbeider og bur på Gjendebu i kortare eller lengre periodar. Dei aller fleste blir hos oss over fleire sesongar, noko som vi set stor pris på.

Om du er interessert i jobb på Gjendebu, så send en søknad til oss på e-post. Vi treng ingen attestar eller referanser i utgangspunktet, berre ein presentasjon av deg sjølv og kva du kan og vil.

Det er mange som søker, og berre eit fåtal som kjem i betraktning. Så du må være forberedt på at du kan motta eit avslag på søknaden.

Olaf Feierfeil

Til minne om Olaf

Vår blide og gode kjøkkensjef døydde heime i Bochum 15. oktober 2018.