Åpningstider gjendebu

Vinteren 2019: 12. - 22. april

Sommeren 2019: 21. juni - 6. oktober

Sjølvbetjeningshytta er tilgjengeleg når hytta ikke er betjent i  perioden 15.2. - 15.10., med 34 sengar og mat.

Velkommen til Gjendebu!

Fra  Til Betjeningsgrad
16.10.18 14.02.19 Stengt
15.02.19 11.04.19 Selvbetjent - DNTnøkkel
12.04.19 22.04.19 Betjent
23.04.19 20.06.19 Selvbetjent - DNT nøkkel
21.06.19 06.10.19 Betjent
7.10.19 15.10.19 Selvbetjent - DNT nøkkel
16.10.19 31.12.19 Stengt