Åpningstider gjendebu

Sommeren 2018: 24. juni til 23. september.

Vinteren 2019: 12. til  22. april


Sjølvbetjeningshytta er tilgjengeleg når hytta ikke er betjent i  perioden 15.2. - 15.10., med 34 sengar og mat.

Velkommen til Gjendebu!

Fra  Til Betjeningsgrad
03.04.18 23.06.18 Selvbetjent - DNTnøkkel
24.06.18 23.09.18 Betjent
24.09.18 15.10.18 Selvbetjent - DNTnøkkel
16.10.18 14.02.19 Stengt
15.02.19 11.04.19 Selvbetjent - DNTnøkkel
12.04.19 22.04.19 Betjent