Åpningstider gjendebu

Sommeren 2019: 14. juni - 6. oktober

Sjølvbetjeningshytta er tilgjengeleg når hytta ikke er betjent i  perioden 15.2. - 15.10., med 34 sengar og mat.

Velkommen til Gjendebu!

Fra  Til Betjeningsgrad
23.04.19 13.06.19 Selvbetjent - DNT nøkkel
14.06.19 06.10.19 Betjent
7.10.19 15.10.19 Selvbetjent - DNT nøkkel
16.10.19 31.12.19 Stengt